Author Archives: levantoan

Kep Beach to Prek Chak Border

Rrom Kep Beach Cambodia to Prek Chak Border Ha Tien Border and Ha Tien Speetboat Prek Chak Border is located approx 60 km from Kep Beach. The average trip takes 1- 1,5 hours from Kep Cambodia by car/taxi. Nowadays, there is a service of taxi package that you will pay less than the normal cost. All you have […]

Kampot to Prek Chak order

From Kampot Cambodia to Prek Chak order Ha Tien Border and Ha Tien Speetboat Prek Chak Border is located approx 80 km from Kampot. The average trip takes 1,5- 2 hours from Kampot by car/taxi. Nowadays, there is a service of taxi package that you will pay less than the normal cost. All you have to do is book […]

Phompenh to Prek Chak border

From Phompenh Cambodia to Ha Tien Border and Ha Tien Speetboat Prek Chak Border is located approx 170 km from Phnompenh. The average trip takes 3- 3,5 hours from Phompenh by car/taxi. Nowadays, there is a service of taxi package that you will pay less than the normal cost. All you have to do is book the taxi in […]

Từ đảo Kohrong Samlome về Hà Tiên

Cho thuê xe từ đảo Kohrong Samlome về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi đảo Kohrong Samlome Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có […]

Xe ở Biển Kep về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở biển Kep Campuchia về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi biển Kep Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy […]

Xe ở Kampot về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở Kampot Bokor Campuchia về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi Núi Bokor, Kampot Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có […]

Xe ở Sihanouk Ville về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở Sihanouk Ville về cửa khẩu Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi Sihanouk Ville Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế […]

Xe ở Phompenh về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở Phompenh về Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại Campuchia về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, […]

Xe ở Campuchia về cửa khẩu Hà Tiên

Cho thuê xe ở Campuchia về cửa khẩu Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, nói […]

Xe ở Campuchia về cửa khẩu Tịnh Biên

Cho thuê xe ở Campuchia về cửa khẩu Tịnh Biên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Tịnh Biên ( Tà Keo) đi Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt […]