Category Archives: Cho Thuê Xe

Vĩnh Long Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Vĩnh Long Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Vĩnh Long  hay các các huyện thuộc Tp Vĩnh Long thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu […]

Cần Thơ Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Cần Thơ Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Cần Thơ  hay các các huyện thuộc Tp Cần Thơ thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu […]

Long Xuyên Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Long Xuyên Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Long Xuyên hay các các huyện thuộc Tp Long Xuyên An Giang thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa […]

Hướng Dẫn Từ Long Xuyên Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Long Xuyên Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Long Xuyên hay các các huyện thuộc Tp Long Xuyên An Giang thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau […]

Hướng Dẫn Từ Vĩnh Long Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Vĩnh Long Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Vĩnh Long hay các các huyện thuộc Tp Vĩnh Long thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau đó các […]

Hướng Dẫn Từ Cà Mau Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Cà Mau Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Cà Mau hay các các huyện thuộc Tp Cà Mau thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau đó các […]

Hướng Dẫn Từ Sóc Trăng Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Sóc Trăng Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Sóc Trăng hay các các huyện thuộc Tp Sóc Trăng thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau đó các […]

Hướng Dẫn Từ Trà Vinh Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Trà Vinh Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Trà Vinh hay các các huyện thuộc Tp Trà Vinh thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau đó các […]

Hướng Dẫn Từ Vị Thanh Hậu Giang Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Vị Thanh Hậu Giang Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Vị Thanh Hậu Giang hay các các huyện thuộc Hậu Giang thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà […]

Hướng Dẫn Từ Cần Thơ Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Cần Thơ Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Ninh Kiều Cần Thơ hay các các huyện thuộc Cần Thơ thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau đó […]