Category Archives: Thuê Xe Campuchia

cho thue xe di campuhchia

Từ Hà Nội Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Hà Nội Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Hà Nội hay các các tỉnh Miền Bắc Việt nam thì các bạn đặt vé xe khách hoặc vé bay từ chỗ bạn đan sống đi đến Phú Quốc rồi tiếp tục đi tàu cao tốc vào Hà Tiên […]

Rạch Giá Kiên Giang Đi Sihanouk Ville

Hướng Dẫn Từ Rạch Giá Kiên Giang Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Rạch Giá Kiên Giang hay các các huyện thuộc Rạch Giá thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( […]

Cà Mau Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Cà Mau Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Cà Mau hay các các huyện thuộc Trà Vinh thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), […]

Sóc Trăng Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Sóc Trăng Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Sóc Trăng hay các các huyện thuộc Sóc Trăng thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), […]

Vị Thanh Hậu Giang Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Vị Thanh Hậu Giang Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Vị Thanh Hậu Giang  hay các các huyện thuộc Tp Vị Thanh thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà […]

Vĩnh Long Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Vĩnh Long Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Vĩnh Long  hay các các huyện thuộc Tp Vĩnh Long thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu […]

Cần Thơ Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Cần Thơ Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Cần Thơ  hay các các huyện thuộc Tp Cần Thơ thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu […]

Long Xuyên Đi Sihanouk Ville Campuchia

Hướng Dẫn Từ Long Xuyên Đi Sihanouk Ville Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Sihanouk Ville Campuchia từ Long Xuyên hay các các huyện thuộc Tp Long Xuyên An Giang thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa […]

Hướng Dẫn Từ Long Xuyên Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Long Xuyên Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Long Xuyên hay các các huyện thuộc Tp Long Xuyên An Giang thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau […]

Hướng Dẫn Từ Vĩnh Long Đi Campuchia

Hướng Dẫn Từ Vĩnh Long Đi Campuchia Đầu tiên khách muốn đi Campuchia từ Vĩnh Long hay các các huyện thuộc Tp Vĩnh Long thì các bạn đặt vé xe khách hoặc xe cá nhân từ huyện của bạn đan sống đi đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ( cửa khẩu Xà Xía), sau đó các […]