Tag Archives: thue xe campuchia

Xe Phompenh Campuchia về cửa khẩu Tà Keo

Cho thuê xe từ Phompenh Campuchia về cửa khẩu Tà Keo Tịnh Biên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Tịnh Biên ( Tà Keo)  đi Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài […]

Xe Siem Riep Campuchia đi Tà Keo Tịnh Biên

Cho thuê xe Siem Riep Campuchia đi Tà Keo Tịnh Biên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Tịnh Biên ( Tà Keo) đi Siem Riep Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài […]

Xe Long Bình đi Phompenh Campuchia

Cho thuê xe cửa khẩu Long Bình – Châu Đốc An Giang đi thủ đô Phompenh Campuchia Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Long Bình đi Phompenh Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy […]

Xe Long Bình đi Siem Riep Campuchia

Cho thuê xe cửa khẩu Long Bình – Châu Đốc An Giang đi Siem Riep Campuchia Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Long Bình đi Siem Riep Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy […]

Xe Mộc Bài đi Campuchia

Cho thuê xe cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi Campuchia Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, […]

Xe Mộc Bài đi Phompenh Campuchia

Cho thuê xe cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi thủ đô Phpmpenh Campuchia Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi thủ đô Phom Penh Campuchia, xe chất lượng tốt, […]

Xe Mộc Bài đi Siem Riep Campuchia

Cho thuê xe cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi Siem Riep Campuchia Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi Siem Riep Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, […]

Xe Từ Mộc Bài đi Sihanouk Ville

Cho thuê xe cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi biển Sihanouk Ville Campuchia Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đi biển Sihanouk Ville Campuchia, xe chất lượng tốt, có […]