Author Archives: levantoan

Từ Phompenh Đi Kampot

Giá xe Phompenh Đi Kampot Cách di chuyển từ PhomPenh đến Kampot bao gồm các phương tiện như xe bus, thuê xe đi riêng . Đi đến các địa điểm ít nổi tiếng hơn, thường thì chỉ có một chuyến một ngày. Loại xe khách thông dụng nhất là xe không có điều hoà, có điều hoà […]

Xe Kampot Đi Sihanouk Ville

Giá xe từ Kampot đến Sihanouk Ville, Kohrong Samlome Cách di chuyển từ Kampot đi Sihanouk Ville bao gồm các phương tiện như xe bus, thuê xe đi riêng . Đi đến các địa điểm ít nổi tiếng hơn, thường thì chỉ có một chuyến một ngày. Loại xe khách thông dụng nhất là xe không […]

Hướng Dẫn Từ Kampot Đi Hà Tiên

Cách điTừ Kampot đến cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên Cách di chuyển từ Kampot đi Hà Tiên bao gồm các phương tiện như xe bus, thuê xe đi riêng . Đi đến các địa điểm ít nổi tiếng hơn, thường thì chỉ có một chuyến một ngày. Loại xe khách thông dụng nhất là xe […]