Phu Quoc Ferry To Ha Tien

Phu Quoc Ferry To Ha Tien Phu Quoc Express 5-star ferry booking-office from Ha Tien to Phu Quoc and from Phu Quoc to Ha Tien. Booking and receiving electronic ticket quickly via e-mail or whatsapp. The easiest way to travel from Ha Tien to Phu Quoc island is by ferry. The travel distance from Ha […]

Từ đảo Kohrong Samlome về Hà Tiên

Cho thuê xe từ đảo Kohrong Samlome về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi đảo Kohrong Samlome Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có […]

Xe ở Biển Kep về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở biển Kep Campuchia về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi biển Kep Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy […]

Xe ở Kampot về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở Kampot Bokor Campuchia về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi Núi Bokor, Kampot Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có […]

Xe ở Sihanouk Ville về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở Sihanouk Ville về cửa khẩu Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi Sihanouk Ville Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế […]

Xe ở Phompenh về Xà Xía Hà Tiên

Cho thuê xe ở Phompenh về Xà Xía Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại Campuchia về cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, […]

Xe ở Campuchia về cửa khẩu Hà Tiên

Cho thuê xe ở Campuchia về cửa khẩu Hà Tiên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên đi Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, nói […]

Xe ở Campuchia về cửa khẩu Tịnh Biên

Cho thuê xe ở Campuchia về cửa khẩu Tịnh Biên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 chỗ tại cửa khẩu Tịnh Biên ( Tà Keo) đi Campuchia và ngược lại, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt […]

Xe Phompenh về cửa khẩu Tịnh Biên

Cho thuê xe Phompenh về cửa khẩu Tịnh Biên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Tịnh Biên ( Tà Keo)  đi Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, nói […]

Xe Siem Riep đi cửa khẩu Tịnh Biên

Cho thuê xe Siem Riep đi cửa khẩu Tịnh Biên Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Tịnh Biên ( Tà Keo)  đi Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, […]

Xe từ Campuchia về cửa khẩu Tà Keo

Cho thuê xe từ Campuchia về cửa khẩu Tà Keo Ngoài tuyến xe bus chạy hằng ngày thì chúng tôi còn cho thuê xe ô tô các loại từ 4 chỗ, xe 16 chỗ, và 29 – 45 chỗ tại cửa khẩu Tịnh Biên ( Tà Keo)  đi Campuchia, xe chất lượng tốt, có máy lạnh, tivi…tài xế nhiệt tình, […]